Header Ads

مربعات الفولكلور : كفاية يازمان بزيادة معادية خلتى حيران معادة ومعاديةكفاية يازمان بزيادة معادية
خلتى حيران معادة ومعادية
كمثل غرقان ومش طايل معدية
ياصاحب العقل خلى البال ويايا
واسمع معاية حكاية المعدية

ليست هناك تعليقات

اخر الموضوعات بمدونة افتكاسات